People

Staff

Research Staff

HUANG Jin

Director ELEDIA @ XIDIAN

JIANG Xiangjun

Associate Professor

LI Na

Professor

LI Peng

Vice Director ELEDIA @ XIDIAN

LI Shen

Associate Professor

LI Sulan

Associate Professor

MASSA Andrea

Director ELEDIA Research Center

MI Jianwei

Associate Professor

ROCCA Paolo

Huashan Scholar Chair Professor

XU Wanye

Associate Professor

YANG Dongwu

Associate Professor

ZHAO Pengbing

Associate Professor